adw. Marcin Duda

Ceni sobie profesjonalizm

adw. Marcin Duda

Ceni sobie profesjonalizm

adw. Marcin Duda

Ceni sobie profesjonalizm

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunku „Menedżer Sportu”. Zawód adwokata wykonuje od 2010 r. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. A. J. Szwarca. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu jest specjalistą z zakresu prawa budowlanego