PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze:

  • pełnomocnika w postępowaniu przed organami administracji państwowej;
  • pełnomocnika w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi
    i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.