PRAWO GOSPODARCZE

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa gospodarczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

  • kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, w tym: badania spółek (audyt prawny), stwierdzanie nieważności uchwał, prowadzenie spraw korporacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał łączenie, podział, przekształcanie spółek, tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS;
  • kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów non profilt, – stowarzyszenia, fundacje;
  • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek, reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych;
  • windykacja należności, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.