PRAWO KARNE

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze:

  • obrońcy;
  • pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego.

Kancelaria reprezentuje Klientów w w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.