PRAWO RODZINNE

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

  • o rozwód lub separację;
  • o podział majątku wspólnego;
  • o alimenty;
  • opiekuńcze: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  • o ubezwłasnowolnienie.