PRAWO BUDOWLANE I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze:

  • pełnomocnika uczestnika procesu inwestycyjnego, w tym inwestora na etapie przygotowania inwestycji, w toku inwestycji (postępowanie naprawcze), zakończenia inwestycji (pozwolenia na użytkowanie).